آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز198
mod_vvisit_counterدیروز119
mod_vvisit_counterاین هفته1226
mod_vvisit_counterهفته قبل1197
mod_vvisit_counterاین ماه3263
mod_vvisit_counterماه گذشته5847
mod_vvisit_counterکل بازدیدها565780

بازدیدکننده جاری : 1

آکادمی و اهداف ما

- بررسى و مطالعه ساختار رياضي به كمك رياضى!
- وقتى مغز خودش را مطالعه مى كند!
- آرايشگرى كه همزمان بايد و نبايد خود را آرايش كند!
- از تفاوت 'د' در 'داد' و 'د' ها در 'دل' و 'ديبا' تا تفاوت دو 'ريه' در يك انسان و 'ريه' هاى دو انسان!
- 'نسبيت' ثابت هاى رياضى: وابستگى مقدار ثابت ها به ناظر!
- اعداد 'ناگويا' يا 'گنگ' (راديكال ٢، عدد پى، ... ) و واقعيت آنها در طبيعت!
- دردسر توصيف آشوب به كمك حساب ديفرانسيلى و توصيف گرانش با هندسه ديفرانسيلى!
- جهان تك قانونى كه تنها با يك معادله توصيف مى شود!
- توپولوژى جهانى كه رشد و ديناميك آن را صفرهاى تابع زيتاى ريمان ديكته مى كنند!
٠٠٠
- بيولوژى و پزشكى 'رياضى-اساس' و سلامتى و بيمارى به زبان صفرهاى توابع زيتا!
مداواى 'بيمار' و نه 'بيمارى'!
 
مجموعه اين دروس كه شامل رياضى، فيزيك، بيولوژى و فلسفه مى شود بحث بنيادى ما در آكادمى ناصرى و چارچوب مدل داناكى آنرا شكل مى دهد و به توصيف جهانى مى پردازد كه بر اساس تنها يك قانون و يك معادله 'رشد' مى كند (در زمان پديد مى آيد). عنوان 'پديدآيى' در اين بحث به اختصار براى بيان 'پديد آينده' (emergent) پيشنهاد شده است. 
به علت حجم زياد مطالب، اين مجموعه در قالب چهار درس متوالى ارائه مى شود. 
براى شركت در اولين درس اين مجموعه لازم است كه 'جبر خطى' و 'آشوب'  را گذرانيده باشيد ولى براى حضور در درس هاى بعدى گذراندن دروس فرماليسم لاگرانژى-هميلتونى، كوانتوم، نسبيت خاص و عام و آشوب ٢ اجباريست.  
 
١- رياضى پديدآيي (mathematics of emergence): بعد از آشنايي با مقدمات تئورى اعداد و 'جبر گويا' به محدوديت هاى حساب ديفرانسيلى (calculus) در توصيف پديده هاى غيرخطى (مانند خود جهان و موجود زنده) مى پردازيم. در بخش بعدى وارد موضوع مهم 'ناسازگارى' (inconsistency) و 'ناكامل بودن' (incompleteness) سيستم هاى فورمال (Formal/axiomatic systems) و به دنبال آن قضاياى گودل (Gödel Theorems) مى شويم. بخش مهمى از اين درس را نيز به آناليز كمپلكس (complex analysis)، سطوح ريمانى (Riemann Surface) و نيز جبر كليفورد (Clifford algebra) اختصاص داده ايم. در پايان، آموخته هايمان در بحث هندسه سيمپلكتيك (symplectic geometry) را بازبينى مى كنيم و آشوب هميلتونى و به ويژه رفتار شبه پريوديك (pseudo periodic) را با توجه به بحث جبر گويا بازنگرى مى كنيم.  
 
٢- فيزيك پديدآيي (physics of emergence): اينجا اساس صحبت ما آشوب كوانتومى (Quantum Chaos) و 'تابع زيتاى ريمان' (Riemann Zeta Function) مى باشد. با توجه به آموخته هايمان در درس هاى تئورى كوانتوم، تئورى نسبيت و تئورى آشوب (chaos theory) و به ويژه بحث خاص آكادمى با عنوان 'المان هاى بنيادى فضاى فازى' (fundamental elements of phase space)، زمينه را براى تعريف جهانى كه تنها بر اساس يك قانون پديد مى آيد (emergent universe) و 'رشد'مى كند آماده مى سازيم. در توصيف اينچنين جهانى، كلاس مان را با 'آشوب كوانتومى' آغاز مى كنيم و تابع زيتاى ريمان و ويژگى صفرهاى زيتا (Zeta Zeros) را مطالعه مى كنيم و در ادامه با توابع 'ال' (L-Functions) آشنا مى شويم. 
 
٣- بيولوژى پديدآيي (biology of emergence): به دنبال آشنايي با ساختار و رفتار جهان مدل پديدايي، اين بار بحث مان را بر روى موجودات زنده متمركز مى كنيم و ابتدا 'زنده بودن' را در قالب المان هاى بنيادى فضاى فازى و 'توابع ال' تعريف مى كنيم و شرايط خلق يك موجود زنده از مجموعه اى از اتم ها و مولكول ها را بررسى مى كنيم. با مرور بحث فرآيندهاى نوسانى محلول هاى شيميايي (chemical oscillations) كه در كلاس تئورى آشوب ٢ داشتيم، قدم اول را با خلق يك سلول شبه قلب در درون يك محلول بيوشيميايي توصيف مى كنيم. در ادامه، سلامتى و به پيرو آن بيمارى را در چارچوب اين مدل تعريف و بيولوژى 'رياضى-اساس' خودمان را شكل مى دهيم كه بيولوژى 'شيمى-اساس' موجود را تكميل مى كند. به اين ترتيب، پاتولوژى جديدى و بر آن اساس سيستم درمان (پزشكى) جديدى ارائه مى كنيم كه مداواى 'بيمار' و نه 'بيمارى' را هدف قرار مى دهد. اين درس را با معرفى 'پزشكى پديدأيى (داناكى)' به پايان مى رسانيم. 
 
٤- فلسفه و جهان بينى پديدآيي (philosophy of emergence): تلاش علمى بشر در نهايت دو هدف را دنبال مى كند: درك واقعيت جهان و استفاده از آگاهى به دست آمده براى 'زندگى'. با توجه آموخته هاى سه درس اول، اينجا 'زندگى' را 'باز تعريف' خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه قانون حاكم بر تولد و رشد انسان همان يگانه قانون حاكم بر جهان در فرماليسم تابع زيتاى ريمان مى باشد. و اينكه اعضاى يكديگريم و از يك گوهر. در ادامه، وارد بحث جامعه شناسى، فرهنگ، آموزش، پرورش، كشاورزى، غذا، ... و در نهايت فلسفه و جهان بينى خاص برتافته از مدل داناكى مى شويم. به اين اميد كه خرافات رايج در جهان روز به روز كم رنگ تر و آرامش درون انسان ها افزون تر شود. 
 
همراه شويم و 'مى در ساغر اندازيم' در سفرى ويژه به دنياى رياضى، فيزيك، بيولوژى و فلسفه تا 'پرده برافتد و نه تو مانى و نه من!' 

نقشه راه

کلاس ها و نقشه راه:  

 • مبانی و مفاهیم تئوری کوانتوم ( بدون توسل به ریاضیات)
 • تئوری نسبیت مقدماتی (بدون توسل به ریاضیات)
 • معرفی سیستم های پیچیده، تئوری آشوب و مدل داناک
 • رياضيات پايه

 • نسبیت خاص (سطح کارشناسی فیزیک)
 • نسبیت عام (سطح کارشناسی و ارشد)
 • تئورى نسبيت در كيهانشناسى (سطح كارشناسى ارشد و دكترا)

 • زبان رياضى تئورى كوانتوم
 • تئوری کوانتوم ( سطح کارشناسی و ارشد فیزیک)

 • بيولوژى در چارچوب تئورى آشوب
 • ساختار و رفتار مغز
 • سلول هاى بنيادى و بيولوژى داناكى
 • پاتولوژى داناكى و مداوا

 • تئوری میدان کوانتومی (کارشناسی ارشد فیزیک)
 • فیزیک ذرات بنیادی ( مدل استاندارد و (SU(5))
 • تئوری ریسمان و ابرریسمان(کارشناسی ارشد
 • M_Theory


 • تئوری آشوب و كاربردهاى آن (کارشناسی ریاضی)
 • تئوری آشوب در فیزیک نظرى (کارشناسی ارشد فیزیک)
 • اعداد اول و تابع زیتای ریمان(کارشناسی ریاضی)
 • توابع L-functions, L  (کارشناسی ارشد ریاضى)
 • آشوب کوانتومی (Quantom chaos)
 • آشوب در بیولوژی Chaso in Biology
 • معرفی مدل داناک

 • حساب تانسوری (کارشناسی فیزیک /ریاضی)
 • تئوری گروه (Group theory)
 • متاریاضی  (Meta Math: Gõdel theorems, Turing halting problem, Chaitin randomness in mathematics)
 • آنالیز اعداد مختلط (Complex analysis)
 • مقدمه اى بر توپولوژى و توپولوژى سيستم هاى پيچيده (Introduction to topology & topology of complex systems)
 • آنالیز فوریه Fourier analysis
 • تئوری آشوب و دینامیک غیرخطی(Chaos and Nonlinear Dynamics)

 

مدیر آکادمی

مسعود ناصرى
 
متولد فروردين ١٣٣٦، سولدوز (نقده)، آذربايجان غربى
 
تخصص:  هسته اى (فيزيك و مهندسي)، هوافضا (Chaos/Complex 3D Turbulence)، روشهاى عددى (Numerical Techniques)
 
تحصيلات و تجارب:
 •  دیپلم ریاضی، دبیرستان خوارزمی ٢ - بهارستان، تهران
 •  لیسانس (BSc)  مهندسی مکانیک، سيستمهاى كنترل، دانشگاه صنعتی شریف
 • فوق لیسانس (MSc) فیزیک و مهندسی راکتورهای هسته ای، Queen Mary College دانشگاه لندن
 • دیپلم DIC مهندسی هواپیما، با بورسيه Imperial College  دانشگاه لندن
 • دیپلم تحقیقاتی (MPhil) هواپیماهای عمودپرواز، با اسپانسرى Nielsen Engineering Inc.، كالج سلطنتى دانشگاه لندن
 • دکترا (PhD) هوا-فضا، Complex 3D Turbulence، با اسپانسری NASA، کالج سلطنتی دانشگاه لندن،با استاد مشاوری Professor P. Bradshaw از دانشگاه Stanford آمریکا
 • دوره اول مطالعات فوق دکترا، روش های عددی کابردی در Chaos theory، مرکز تحقیقات برق انگلستان (Central Electricity Research Labs, CERL, NPTEC)، سه سال
 • دوره دوم مطالعات فوق دکترا، turbulence و chaos در فرآیند احتراق، تکمیل کد Kiva آزمایشگاههای Los Alamos آمریکا، شرکت تحقیقاتی Cham, Professor Spalding، با همکاری آکادمی علوم مسکو
 • کار بر روی قرارداد NASA در هوافضا، Complex 3D Turbulenc با همكارى Prof. P. Bradshaw دانشگاه استانفورد آمريكا (Stanford University)
 • كار بر روى قرارداد .Nielsen Engineering Inc آمريكا، جت خروجى هواپيماهاى عمود پرواز نزديك زمين، محقق يار (Research Assistant) دانشكده هوافضاى كالج سلطنتى لندن (Imperial College, Aeronautics  Department) 
 • معرفی پزشکی هومیوپاتی برای اولین بار به جامعه دانشگاهی ایران و آموزش رایگان حدود 300 پزشک، ماما، دندان پزشک و دام پزشک (دانشكده پزشكى، واحد زرگنده، تهران و دانشگاه اروميه، ١٣٧٤-١٣٧٨)

زمينه مطالعاتى و تحقیق:
 • ساختار فضازمان و complex systems در چارچوب chaos theory و تعميم آن بر سيستم هاى كوانتومى (quantum chaos) و بيولوژى
 • مدل رشد جهان (و پديده ها و موجودات آن) از يك هسته اوليه بر طبق معادله تكوينى خاص هر موجود كه spontaneous symmetry breaking نقشى عمده در آن دارد بر پايه تئورى هاى نسبيت و كوانتوم و به كمك chaos theory