دوستان و همراهان گرامی،

با سلام

اسامی پذیرفته شدگان درس نسبیت عام به شرح زیر می باشد.

برخی دوستان با وجود ثبت نام، به دلیل نگذراندن برخی از دروس پیش نیاز، پذیرفته نشده اند.

شروع کلاس از هفته دوم بهمن ماه سال 94 می باشد.

 

با احترام

آکادمی ناصری

 

ردیف نام و نام خانوادگی
1 امیر آزمایش
2 ابراهیم صفریان
3 احد باباپور
4 افشین خلوتی
5 اکبر شریف نیا
6 امید رضا صفری
7 امیر حسین سلیمانی پور
8 امیر محمد نوروزی
9 امین رستاد
10 بابك اسكندري
11 بهرام وحیدی
12 پرشنگ امیری
13 پگاه برادران
14 جبار عسگری
15 جواد شعبانی
16 حسن اقدسی نیا
17 حسین طحان کار دزفولی
18 رضا اختیار وکالتی
19 رضا اعتصامی
20 روح اله خالدی
21 ساناز افروزیان
22 سونا فتاحی
23 سید علیرضا عظیمی
24 سید هادی حسینیان قمصری
25 شاهین حسینی
26 شجاع علیجانی
27 علی رضایی حصار
28 علیرضا امیدی
29 فرامرز میرمطلبی
30 فرانک عابد
31 محسن پورقاسمیان
32 محمد فتاحی
33 محمدبنازاده
34 مریم اکابریان
35 مریم تاجیکی
36 مسعود کارفرما
37 منیره جوادی
38 مهدی باقری
39 میرحسن شمس موسوی
40 میلاد اسلامی
41 نوشین تقی زاده خوئی
42 نیلوفر محسنی
43 هاله کاظمی اربط