با سلام

اسامی پذیرفته شدگان کلاس های آکادمی به شرح زیر می باشد. لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

-شروع کلاس هااز تاریخ 7 شهریور 94 خواهد بود.

-دسترسی پذیرفته شدگان به کلاس ها، فقط در محدوده تاریخی شروع (اولین جلسه) تا یک هفته پس از آخرین جلسه هر کلاس می باشد و خارج از این محدوده امکان دسترسی بهیچوجه مقدور نمی باشد. لطفا همگام با جلسات کلاس ویدئوها را دانلود و مطالعه فرمایید.

- شرط آکادمی برای ادامه کلاس برای پذیرفته شدگان، همراهی هفتگی با کلاس ها و استاد است. بنابراین کسانی که کلاس ها را بصورت منظم دنبال ننمایند و مشارکت فعال در پرسش و پاسخ کلاس های ثبت نامی نداشته باشند، از کلاس ها حذف خواهند شد.

 

با احترام

آکادمی ناصری

 

کلاس های سری B

 

نام و نام خانوادگی مفاهیم نسبیتی تئوری آشوب/مدل داناکی مفاهیم کوانتومی جبر خطی
ابراهیم امیدی   تأیید شده تأیید شده  
احمد محمد رحیمی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
امیر ثمره   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
امیر محمد نوروزی     تأیید شده  
امین علم قلیلو (اعلمی نیا)   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
ایمان احسانی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
بابک وزیری   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
جبار عسگری   تأیید شده    
جوانه رستم پور تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
حامد محمودی   تأیید شده    
حسین ریاحی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
خدیجه رضایی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
رضا اختیار وکالتی     تأیید شده  
رضا صاحب الزمانی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
رقیه السادات هاشمی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
روناک موسوی تأیید شده   تأیید شده  
زهرا طوسی تأیید شده   تأیید شده  
زهرا منصوری   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
سعیده سادات   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
سهراب فدوی تأیید شده تأیید شده    
سیاوش پذیرا تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
صمد ثقتی آوارسین     تأیید شده تأیید شده
عاطفه ابوالقاسمی امیری تأیید شده      
علی محمد علی قارداشی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
فائزه ملکی نژاد     تأیید شده تأیید شده
فاطمه استاد تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
فاطمه غازیانی   تأیید شده   تأیید شده
فاطمه محسنی حویق   تأیید شده    
فایزه سلیمان آبادی   تأیید شده    
فربد کهن     تأیید شده  
فرشاد ورامینیان تأیید شده      
فروزان میرمسعودی   تأیید شده تأیید شده  
لیلی مهدی یار   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
مجتبی برزگری   تأیید شده    
محسن حسن خانی     تأیید شده  
محمد ابراهیم منشی تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
محمد حسین صالحی     تأیید شده  
محمدحسین مطلوبی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
محمدرضا زرگرنیا تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
محمدعلی برزگری   تأیید شده    
مریم سادات هاشمی تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
مسعود امینی       تأیید شده
مسعود وفائی تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
معصومه صمدی تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
مهدی رضایی حصار تأیید شده      
مهدی عسگری تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
مهدیه ابوالقاسمی تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
مهسا آورزمانی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
نرگس بهمن پور تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
نگار پورمحمد   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
وحید زراعتی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
وحید موحد تأیید شده تأیید شده   تأیید شده

 

کلاس های سری C

نام و نام خانوادگی نسبیت خاص تئوری آشوب-1 زبان ریاضی تئوری کوانتوم ریاضیات کاربردی
آذر فیروزی تأیید شده      
امیر محمد نوروزی تأیید شده     تأیید شده
امین جعفری مقدم   تأیید شده تأیید شده  
جبار عسگری     تأیید شده تأیید شده
جواد شعبانی   تأیید شده تأیید شده  
حامد محمودی     تأیید شده تأیید شده
حسین ناظم   تأیید شده تأیید شده تأیید شده
شاهین حسینی کوپایی تأیید شده تأیید شده    
صمد ثقتی آوارسین تأیید شده      
عاطفه ابوالقاسمی امیری تأیید شده     تأیید شده
علی رضایی حصار تأیید شده تأیید شده   تأیید شده
علیرضا امیدی تأیید شده      
فاطمه مجدی باویل علیایی       تأیید شده
فاطمه محسنی حویق     تأیید شده تأیید شده
فاطمه میرزاجانی     تأیید شده  
فایزه سلیمان آبادی       تأیید شده
فربد کهن   تأیید شده    
کیوان انصاری   تأیید شده   تأیید شده
مجتبی برزگری     تأیید شده تأیید شده
محسن حسن خانی   تأیید شده   تأیید شده
محسن مسلمی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
محمد حسین صالحی   تأیید شده   تأیید شده
محمد مهدی عظیمی   تأیید شده    
محمدعلی برزگری     تأیید شده تأیید شده
مسعود امینی   تأیید شده تأیید شده  
مهدی رضایی حصار       تأیید شده
میثم مردعلی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
میلاد هزارخانی تأیید شده   تأیید شده تأیید شده
ندا قهرمانی   تأیید شده تأیید شده تأیید شده