توجه!

در صورتیکه با کلیک روی جلسات ، پیغام عدم دسترسی به صفحه مورد نظر می گیرید و یا جلسه ای غیرفعال است ، به یکی از دلایل زیر است. لطفا از ارسال ایمیل و پرسش در این مورد خودداری کنید. ایمیل هایی از این دست پاسخ داده نخواهند شد.

1- ثبت نام نکرده اید یا هنوز ثبت نام تان تایید نشده است. (هرچند که عضو سایت ممکن است باشید)

2- با نام کاربری خود لاگین نکرده اید.

3- جلسات هر دوره بصورت هفتگی ( روزهای شنبه ) بر روی سایت قرار می گیرند. در صورتیکه در کلاسی ثبت نام کرده اید ولی برخی جلسات غیرفعال است، به این دلیل است که در هفته های آینده بر روی سایت قرار خواهند گرفت.


  • عمومی
  • ریاضی
  • کوانتوم
  • نسبیت
  • آشوب
  • پدیدآیی