درخواست عضویتنام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
ورودی نامعتبر

شرایط عضویت

بعد از ارسال درخواست عضویت، شرایط شما بررسی و در صورت تایید، نام کاربری و رمز ورودی شما تا 2 هفته ارسال خواهد شد.

قبول عضویت شما به معنی ثبت نام در دوره ها نیست. برای ثبت نام باید فرم درخواست ثبت نام را پر و ارسال نمایید.

با عضویت در آکادمی، امکان دسترسی به دروس و ویدئوهای عمومی را خواهید داشت.

حساب کاربری افرادی که بیش از 3 هفته با نام کاربری و رمز خود وارد سایت نشده باشند مسدود می شود

لطفا موارد فوق را با دقت بخوانید و تیک تایید را بزنید.